Liczby, czyli najgorsza część nauki języków obcych. Mnóstwo z nimi kłopotu i zamieszania, a co najgorsze jest ich nieskończenie wiele. Nie wszyscy lubimy matematykę i to odbija(ło) się nie tylko na ocenach, ale również i nauce języków obcych. Jak mam być szczera, liczby zawsze omijałam,…