Matura angielski rozszerzony 2024 – słownictwo, które pojawiło się na egzaminie

W tym roku na maturze z języka angielskiego rozszerzonego pojawiło się wiele różnego rodzaju słów i terminów. Chociaż można było zrozumieć treść testu bez nich, znajomość tych słów mogłaby istotnie podnieść wyniki tej matury. Jakie konkretne wyrażenia i słowa były obecne na egzaminie maturalnym w 2024 roku?

Matura angielski rozszerzony 2024 – lista słówek

Poniżej znajdziesz alfabetycznie podane słówka, które pojawiły się na maturze rozszerzonej w 2043 roku. Często są to już odmienione wersje czasownika, których nie usuwałam z tej listy. Podobnie jest również z liczbą mnogą, którą również tutaj znajdziesz.

SPRAWDŹ: Słownictwo, które pojawiło się na maturze rozszerzonej z angielskiego w 2023 roku

Słowa angielskie na literę A

ability – zdolność
able – zdolny
about – o, około
absolutely – absolutnie
academic – akademicki
accidents – wypadki
accommodated – zakwaterowany
accommodation – zakwaterowanie
according – według
accordingly – odpowiednio
accustomed – przyzwyczajony
achievements – osiągnięcia
acknowledge – uznać, przyznać
across – przez, po drugiej stronie
action – działanie
activities – działania
actor – aktor
actors – aktorzy
actually – właściwie, faktycznie
addict – uzależniony
address – adres
adjusting – dostosowywanie
admiral – admirał
admit – przyznać się
adopted – adoptowany
advance – postęp
after – po
afterwards – potem
against – przeciwko
aged – w wieku, stary
agency – agencja
agreed – zgadzać się
ah – ach
aid – pomoc
alarmed- zaniepokojony
albo – lub
Alcyone – Alcyone
all – wszystko, wszyscy
allow – pozwalać
almost – prawie
along – wzdłuż
already – już
also – także
although – chociaż
always – zawsze
am – jestem
America – Ameryka
amid – pośród
ammunition – amunicja
among – pośród
amusing – zabawny
an – jeden
and – i
anger – gniew
animal – zwierzę
animals – zwierzęta
announces – ogłasza
annual – roczny
annually – rocznie
another – inny
answer – odpowiedź
answering – odpowiadanie
any – jakikolwiek
anyone – ktokolwiek
appealing – atrakcyjny
appeared – pojawił się
applied – stosowany
appreciate – doceniać
appreciated – doceniony
approached – zbliżony
are – są
area – obszar
areas – obszary
argument – argument
around – dookoła
arrived – przybył
as – jak
ashes – prochy
ask – pytać
asked – pytany
asset – aktywa
assigned – przypisany
assistance – pomoc
associated – powiązany
associations – stowarzyszenia
assure – zapewniać
at – przy, w
attempting – próba
attendance – obecność
attended – uczestniczyć
attract – przyciągać
attraction – atrakcja
attracts – przyciąga

attraction – atrakcja
attracts – przyciąga (czasownik od “attraction”)
auction – aukcja
author – autor
authorities – władze, organy władzy
available – dostępny
award – nagroda
away – z dala, daleko

Słowa angielskie na literę B

back – plecy, z powrotem
ball – piłka
balls – kule
band – zespół
bankruptcy – bankructwo
based – oparty
battlefield – pole bitwy
bay – zatoka
be – być
beach – plaża
beaches – plaże
bear – niedźwiedź
bear-related – związany z niedźwiedziem
bears – niedźwiedzie
bears’ – niedźwiedzi (własność)
beautiful – piękny
became – stał się
because – ponieważ
become – stać się
becomes – staje się
been – być (czas przeszły)
before – przed
began – zaczęło się
begged – błagał
beginning – początek
behaving – zachowywanie się
behind – za
being – istnienie
believe – wierzyć
believes – wierzy
bell – dzwonek
belongings – rzeczy osobiste
beloved – ukochany
bench – ławka
best – najlepszy
between – pomiędzy
big – duży
bigger – większy
biggest – największy
bird – ptak
bit – kawałek
bizarre – dziwaczny
Black – czarny
blinked – mrugnął
block – blok
blocks – bloki
blue – niebieski
board – deska, zarząd
boarding – zaokrętowanie
boast – chwalić się
boat – łódź
book – książka, rezerwować
booking – rezerwacja
books – książki
bookshop – księgarnia
booster – wzmacniacz
bored – znudzony
both – oba
bother – kłopotać
bottom – dół
boxes – pudełka
boy – chłopiec
boyfriend – chłopak (chłopiec przyjaciela)
break – przerwa
breakfast – śniadanie
breakfasts – śniadania
brick – cegła
broke – złamał
bronze – brąz
brother – brat
brothers – bracia
build – budować
building – budynek
buildings – budynki
built – zbudowany
business – biznes
businesses – firmy
but – ale
butt – tyłek
butts – papierosy
by – przez

Słowa angielskie na literę C

calendars – kalendarze
called – nazwany, nazywany
calling – nazywanie
came – przyszedł, przyjechał
campaign – kampania
can – móc, puszka
Canada – Kanada
Canadian – kanadyjski
cancelled – odwołany
canteen – stołówka
capable – zdolny
capital – stolica
car – samochód
cards – karty
care – opieka
career – kariera
carry – nosić
carrying – noszenie
cars – samochody
case – sprawa, przypadek
castle – zamek
cat – kot
catch – łapać
causing – powodujący
cavern – jaskinia
celebrities – celebryci
century – wiek
ceremony – ceremonia
certain – pewny
certainly – z pewnością
certificates – certyfikaty
chair – krzesło
challenging – wymagający
champions – mistrzowie
chance – szansa
change – zmiana
changed – zmieniony
changes – zmiany
chaos – chaos
character – charakter
charge – opłata, zarządzać
cheerful – radosny
childhood – dzieciństwo
chosen – wybrany
Christmas – Boże Narodzenie
chronicled – opisany
cigarette – papieros
cities – miasta
city – miasto
city’s – miasta (własność)
classes – zajęcia
clean – czysty
cleaning – sprzątanie
clear – jasny, czysty
cleared – wyczyszczony
climate – klimat
clock – zegar
close – bliski, zamykać
closed – zamknięty
closer – bliższy
closure – zamknięcie
clouds – chmury
club – klub
clue – wskazówka
coastal – przybrzeżny
coastline – linia brzegowa
coins – monety
collect – zbierać
colour – kolor
come – przyjść
comfort – komfort
coming – nadchodzący
comment – komentarz
common – wspólny, powszechny
commonly – zwykle
community – społeczność
companies – firmy
company – firma
comparison – porównanie
complete – kompletny, ukończony
compromise – kompromis
concepts – koncepcje
conclude – wywnioskować, zakończyć
condition – stan
confirmed – potwierdzony
consent – zgoda
considerable – znaczny
considerably – znacznie
consideration – rozwaga
construct – konstruować
construction – budowa
continuing – trwający
contribution – wkład
coordinator – koordynator
corner – róg
coughed – kaszlnął
could – mógł
council – rada
counter – lada
country – kraj
course – kurs, oczywiście
cover – pokrywać
covered – pokryty
crazy – szalony
created – stworzony
creation – stworzenie
creatures – stworzenia
crescent – Półksiężyc
crew – załoga
crew’s – załogi (własność)
cricket – krykiet
crime – przestępstwo
crooked – krzywy
crow – wrona
crowded – zatłoczony
crowds – tłumy
crows – wrony
cub – młode (zwierzę)
cup – puchar
current – obecny, prąd
customer – klient
customer’s – klienta (własność)
customers – klienci

Słowa angielskie na literę D

dad – tata
dance – taniec
dances – tańce
daughter – córka
day – dzień
dealing – zajmowanie się
decades – dekady
decide – decydować
decided – zdecydowany
decision – decyzja
declare – ogłaszać
dedicated – oddany
deer – jeleń
delicious – pyszny
demolished – zniszczony
demolishing – niszczenie
depicted – przedstawiony
depicts – przedstawia
deputy – zastępca
descend – schodzić
describes – opisuje
deserve – zasługiwać
desk – biurko
despite – pomimo
destruction – zniszczenie
details – szczegóły
determined – zdeterminowany
developed – rozwinięty
dictionary – słownik
did – Czy
didn’t – nie robił
dietary – dietetyczny
different – inny
difficult – trudny
ding – dźwięk
dinner – obiad
dinners – obiady
diplomat – dyplomata
direction – kierunek
director – dyrektor
directory – katalog
dirt – brud
disappear – znikać
distribute – rozprowadzać
divers – nurkowie
diving – nurkowanie
do – robić
does – robi
doesn’t – nie robi
doing – robić
don’t – nie rób
done – gotowe
door – drzwi
dot – kropka
down – w dół
downhill – zjazd
drains – odpływy
drifted – dryfował
driver – kierowca
drivers – kierowcy
drivers’ – kierowców (własność)
drop – upuścić
dropped – upuszczony
due – z powodu
dull – nudny
during – podczas
dust – kurz
dusting – odkurzanie
dusty – zakurzony

Słowa angielskie na literę E

each – każdy
early – wcześnie
earn – zarabiać
earned – zarobiony
earth – ziemia
easily – łatwo
east – wschód
easy – łatwy
eateries – restauracje
edition – wydanie
education – edukacja
efforts – wysiłki
egg-shaped – w kształcie jajka
eggs – jajka
eight – osiem
elements – elementy
elephants – słonie
else – jeszcze, inne
embarrassed – zakłopotany
embarrassing – żenujący
emphasizes – podkreśla
encourage – zachęcać
encouraged – zachęcony
encourages – zachęca
end – koniec
engineering – inżynieria
England – Anglia
Englander – Anglik
English – angielski
enough – wystarczająco
enrolled – zapisany
enthusiastic – entuzjastyczny
enthusiastically – entuzjastycznie
enthusiasts – entuzjaści
entire – cały
entirely – całkowicie
environment – środowisko
equipment – wyposażenie
essential – istotny
even – nawet
evening – wieczór
event – wydarzenie
eventually – ostatecznie
ever – kiedykolwiek
every – każdy
everybody – każdy
everyone – każdy
everything – wszystko
exaggerated – przesadzony
examples – przykłady
excited – podekscytowany
exciting – ekscytujący
excuse – przepraszam
exercising – ćwiczenie
exist – istnieć
expanded – rozszerzony
expect – oczekiwać
expectations – oczekiwania
expected – oczekiwany
expedition – wyprawa
expert – ekspert
experts – eksperci
explained – wyjaśnione
explains – wyjaśnia
explore – badać
explorer – odkrywca
extensive – obszerny
extreme – ekstremalny
extremely – niezwykle
eyes – oczy

Słowa angielskie na literę F

faced – zmierzyć się
fact – fakt
fall – upadek, jesień
families – rodziny
family – rodzina
family-run – prowadzony przez rodzinę
famous – słynny
fan – fan
fans – fani
far – daleko
father – ojciec
fear – strach
featured – wyróżniony, przedstawiony
fell – spadł
felt – poczuł
Festival – festiwal
few – kilka
fierce – zaciekły, gwałtowny
figure – figura, postać
film – film
filmmakers – filmowcy
films – filmy
filters – filtry
final – ostatni
finally – w końcu
find – znaleźć
finished – zakończony, skończony
Finland – Finlandia
first – pierwszy
five – pięć
five-to-six-week – pięć-do-sześciu-tygodniowy
flat – mieszkanie, płaski
flats – mieszkania
floor – podłoga
fly – latać
focuses – skupia się
follow – śledzić, podążać za
following – następny, następujący
fondness – sentyment, uczucie
food – jedzenie, żywność
football – piłka nożna
footballers – piłkarze
footballs – piłki do piłki nożnej
for – dla, na, za
formal – formalny
formed – utworzony
fort – fort
fortunately – na szczęście
fortunes – fortuny
found – znaleźć
foundations – fundacje
founders – założyciele
four – cztery
four-legged – czteronożny
France – Francja
Franciscans – franciszkanie
freezes – zamraża
French – francuski
frequent – częsty
frequented – odwiedzany
friend – przyjaciel
friends – przyjaciele
From – od
front – przód
frustrated – sfrustrowany
fun – zabawa
funding – finansowanie
future – przyszłość

Słowa angielskie na literę G

gardens – ogrody
gather – zbierać się
gave – dał
gazed – wpatrywać się
gear – sprzęt, bieg
generations – pokolenia
generosity – hojność
generously – hojnie
gentlemen – dżentelmeni
get – dostać
getting – dostawanie
giant – olbrzymi
gifted – utalentowany
gigs – koncerty, występy
give – dawać
given – dany
gives – daje
giving – dawanie
glared – wpatrywać się ze złością
glimpse – spojrzeć przelotnie
go – iść
goes – idzie
going – idący
good – dobry
got – dostał
Grace – łaska
Grace’s – Grace (własność)
gradually – stopniowo
graduation – ukończenie studiów
great – wielki
grew – rósł
group – grupa
groups – grupy
grow – rosnąć
growing – rosnący
guide – przewodnik
gym – sala gimnastyczna

Słowa angielskie na literę H

habitats – siedliska
had – miał
hadn’t – nie miał
handbag – torebka
happened – wydarzyło się
happy – szczęśliwy
hard – trudny, ciężko
hardest – najtrudniejszy
hardly – ledwo
has – ma
hat – kapelusz
have – mieć
he – on
he’d – miałby
heading – nagłówek
headline – nagłówek gazety
healthy – zdrowy
heart – serce
held – trzymany
help – pomoc
helped – pomógł
her – jej
here – tutaj
hero – bohater
herself – sama siebie
hill – wzgórze
him – jemu, go
hinge – zawias
his – jego
historic – historyczny
history – historia
holidays – wakacje
home – dom
homes – domy
hoped – mieć nadzieję
hours – godziny
house – dom
houses – domy
housing – mieszkalnictwo
how – jak
however – jednakże
huge – ogromny
human – człowiek
hundreds – setki
hunt – polować
hurt – ranić

Słowa angielskie na literę I

I – ja
I’m – jestem
I’ve – mam (skrót od “I have”)
ice – lód
iconic – kultowy, ikoniczny
idea – pomysł
identified – zidentyfikowany
identifies – identyfikuje
identity – tożsamość
if – jeśli
important – ważny
in – w, w środku
included – zawarty
includes – zawiera
indeed – rzeczywiście
indicated – wskazany
inexpensive – niedrogi
influenced – wpływowy
information – informacja
informed – poinformowany
inhabited – zamieszkały
initially – początkowo
inseparably – nierozerwalnie
inside – wewnątrz
insisted – nalegał
inspiration – inspiracja
inspired – zainspirowany
inspiring – inspirujący
installed – zainstalowany
instead – zamiast
instructors – instruktorzy
integral – integralny
intelligent – inteligentny
interior – wnętrze
into – do
introduction – wprowadzenie
invented – wynaleziony
involve – angażować
irritating – irytujący
is – jest
island – wyspa
isn’t – nie jest
issue – kwestia, problem
it – ono, to
it’s – jest (skrót od “it is”)
item – przedmiot
its – jego, jego (przynależność)

Słowa angielskie na literę J

job – praca
joining – dołączanie
joint – wspólny, staw (anatomiczny)
joke – żart
journey – podróż
jumped – skoczył
just – tylko, właśnie

Słowa angielskie na literę K

keep – trzymać, zachować
key – klucz
kind – rodzaj, miły
kingdom – królestwo
knew – wiedział
know – wiedzieć
knowledge – wiedza
known – znany

Słowa angielskie na literę L

ladies – panie
landmark – punkt orientacyjny
large – duży
last – ostatni
lasts – trwa
late – późno, spóźniony
later – później
launched – uruchomiony, wystrzelony
layers – warstwy
layout – układ, plan
lead – prowadzić
leaflet – ulotka
learn – uczyć się
learning – uczenie się
learnt – nauczył się
least – przynajmniej, najmniej
leave – opuszczać, wyjeżdżać
led – prowadzony
legacy – dziedzictwo
legendary – legendarny
leisure – czas wolny, rekreacja
less – mniej
let – pozwalać
lick – lizać
licking – oblizywanie się
life – życie
lift – winda, podnosić
lifted – podniesiony
light – światło, lekki
like – lubić, jak
likely – prawdopodobny, prawdopodobnie
lined – wyrównany, wyścielony
linked – połączony
list – lista
listed – wymieniony, umieszczony na liście
listeners – słuchacze
lit – oświetlony
liter – litera
litter – śmieci
little – mało, trochę
little-known – mało znany
live – na żywo, żyć
lived – mieszkał
lives – żyje, życie
living – życie, żyjący
local – lokalny
located – zlokalizowany
location – lokalizacja
long – długi
long-standing – długotrwały, stary
look – patrzeć
looking – patrzenie
lose – gubić, tracić
lost – zgubiony, stracony
lot – dużo, los
loudspeaker – głośnik
love – miłość, kochać
lovebirds – zakochani
lucky – szczęśliwy
lunch – lunch
lunchtimes – przerwy na lunch

Słowa angielskie na literę M

machine – maszyna
machines – maszyny
made – zrobiony, wykonany
magazines – czasopisma
magnificent – wspaniały, wspaniały
maintenance – konserwacja
majestic – majestatyczny
make – robić, zrobić
making – robienie, tworzenie
man – człowiek, mężczyzna
man’s – człowiek (własność)
manage – zarządzać
managed – zarządzany
many – wiele
map – mapa
marine – morski
married – żonaty, zamężna
marry – poślubić
masculine – męski
massive – ogromny
materials – materiały
may – może
maybe – być może
mayor – burmistrz
me – mnie, mi
meals – posiłki
means – oznacza
meant – oznaczało
mechanic – mechanik
media – media
medical – medyczny
meet – spotkać
melt – topnieć, topić
members – członkowie
mention – wspomnienie
mentioned – wspomniane
mentions – wzmianki
message – wiadomość
meters – metry
might – może
migrations – migracje
miles – mile
military – wojskowy
million – milion
mind – umysł, mieć coś przeciwko
minor – drobny
minutes – minuty
miss – panna
mix – mieszać
model – model
models – modele
modifications – modyfikacje
moment – moment
months – miesiące
monument – pomnik
moose – łoś
morale – morale
more – więcej
morning – poranek
most – większość
mother – matka
motorized – zmotorizowany
mouthpiece – ustnik
move – ruszać się
moved – przeniesiony
movement – ruch
movie – film
moving – ruchomy
much – dużo
museum – muzeum
music – muzyka
musicians – muzycy
must – musi
muttered – mamrotał
my – mój
myself – ja sama
mystery – tajemnica

Słowa angielskie na literę N

name – imię, nazwa
named – nazwany
names – nazwy
narrow – wąski
national – narodowy
native – rodzimy
natural – naturalny
naval – morski
navy – marynarka wojenna
near – blisko
nearby – w pobliżu
necessary – konieczny
need – potrzeba, potrzebować
needed – potrzebny, potrzebował
needs – potrzeby
negative – negatywny
negotiate – negocjować
neighbourhood – sąsiedztwo
neighbours – sąsiedzi
neighbours’ – sąsiedzi (własność)
nervous – zdenerwowany
never – nigdy
new – nowy
news – wiadomości
newspaper – gazeta
next – następny
nickname – przezwisko
night – noc
nine – dziewięć
no – nie, żaden
nobody – nikt
nodded – skinął głową
noise – hałas
nominate – nominować
non-degradable – niewygaszalny
none – żaden
normal – normalny
north – północ
northern – północny
nothing – nic
novels – powieści
now – teraz
nowadays – obecnie
nuisance – utrapienie, niedogodność
number – liczba

Słowa angielskie na literę O

observe – obserwować
observers – obserwatorzy
observing – obserwowanie
occasionally – czasami
occupied – zajęty
ocean – ocean
oceans – oceany
of – z, o
off – z, wyłączony
offered – zaoferowany
offering – oferowanie
offers – oferty
office – biuro
officer – oficer
officers – oficerowie
official – oficjalny
often – często
oh – Och
old – stary
old-fashioned – staromodny
older – starszy
olympic – olimpijski
on – na, o
on-set – na planie
once – raz
one – jeden
only – tylko
onto – na
opened – otwarty
operates – działa, operuje
operation – operacja
opportunity – okazja, możliwość
options – opcje
or – albo
order – zamówienie, kolejność
organize – organizować
organized – zorganizowany
organizers – organizatorzy
original – oryginalny
other – inny
others – inni
our – nasz
out – na zewnątrz, wyjść
over – nad
overboard – za burtą
overhead – koszty ogólne
own – własny
owned – posiadany
owner – właściciel
oxygen – tlen

Słowa angielskie na literę P

paragraph – akapit
parents – rodzice
park – park
parking – parking
part – część
particular – szczególny
particularly – szczególnie
partners – partnerzy
passion – pasja
passionate – pełen pasji
peace – pokój
penguins – pingwiny
people – ludzie
perfect – doskonały
permanent – stały
permanently – na stałe
permission – zgoda
person – osoba
personalities – osobowości
pet – zwierzę domowe
phenomenon – fenomen
phoenix – feniks
phones – telefony
photo – zdjęcie
photographers – fotografowie
pick – wybierać
pictures – obrazy
piece – kawałek
pieces – kawałki
piles – stosy
pioneers – pionierzy
place – miejsce
places – miejsca
planned – zaplanowany
plans – plany
played – grany
please – proszę
plenty – mnóstwo
poet – poeta
point – punkt
pointed – wskazał
polar – polarny
pole – biegun
police – policja
Polish – polski
poor – biedny
poorly – słabo
popular – popularny
population – populacja
pose – pozować
possible – możliwy
pounding – walenie
precious – cenny
prefer – woleć
prepared – przygotowany
presence – obecność
pressing – pilny
pressured – pod presją
pretending – udawanie
primrose – pierwiosnek
princes – książęta
printed – wydrukowany
privilege – przywilej
probably – prawdopodobnie
procession – procesja
professional – profesjonalny
programme – program
project – projekt
promotional – promocyjny
protect – chronić
protecting – chroniący
protection – ochrona
protest – protest
proved – udowodnił
proves – dowodzi
provided – zapewniony
public – publiczny
pulled – pociągnięty
punting – łodzie wiosłowe
purchased – zakupiony
push – pchnięcie
pushed – pchnięty
put – położony

Słowa angielskie na literę Q

queen – królowa
question – pytanie
quiet – cichy, spokojny
quit – rzucić (np. pracę), zrezygnować
quite – całkiem, dość

Słowa angielskie na literę R

rain – deszcz
ran – biegł
range – zakres
rank – ranga
rare – rzadki
reaction – reakcja
reactions – reakcje
read – czytać
readers – czytelnicy
ready – gotowy
real – prawdziwy
realize – zdać sobie sprawę
realized – zdał sobie sprawę
realizes – zdaje sobie sprawę
really – naprawdę
reappeared – pojawił się ponownie
reasons – powody
recalling – przypominając sobie
receive – otrzymać
recently – ostatnio
reception – recepcja
recognize – rozpoznać
redevelopment – przebudowa
redwood – sekwoja
refer – odnosić się
reference – odniesienie
refused – odmówiono
regular – regularny
relate – odnosić się
related – powiązany
relatively – stosunkowo
relaxed – zrelaksowany
relaxing – relaksujący
releases – wydania
relevant – istotny
relief – ulga
relieve – ulżyć
relocated – przeniesiony
relocating – Przeprowadzka
remain – pozostać
remained – pozostał
remember – pamiętać
remind – przypominać
removed – usunięty
renovated – odnowiony
repair – naprawa
replica – replika
reply – odpowiedź
reported – zgłoszony
represent – reprezentować
require – wymagać
requirements – wymagania
rescued – uratowany
research – badania
resident – mieszkaniec
residents – mieszkańcy
residents’ – mieszkańców (własność)
respect – szacunek
respond – odpowiadać
response – odpowiedź
responsible – odpowiedzialny
rest – odpoczynek
return – powrót
reverse – odwrócić
reward – nagroda
Richard – Richard
rightful – prawowity
rising – wzrastający
river – rzeka
rivers – rzeki
road – droga
roads – drogi
role – rola
rolled – zrolowany
romance – romans
romantic – romantyczny
room – pokój
rooms – pokoje
roughly – mniej więcej
round – okrągły
route – trasa
routine – rutyna
rugby – rugby

Słowa angielskie na literę S

sadly – niestety
safely – bezpiecznie
safety – bezpieczeństwo
said – powiedział
salt – sól
same – ten sam
satisfy – zadowolić
save – zapisać, ratować
saved – uratowany, zapisany
saw – widział
say – powiedzieć
says – mówi
scanned – zeskanowany
scared – przestraszony
scene – scena
scenes – sceny
scheme – schemat, plan
school – szkoła
scientists – naukowcy
Scotland – Szkocja
Scottish – szkocki
scuba – nurkowanie
sculpture – rzeźba
sea – morze
seals – foki
search – szukać, poszukiwanie
seas – morza
season – sezon
seasonal – sezonowy
seasons – pory roku
seated – siedzący
second – drugi
see – zobaczyć
seem – wydawać się
seemed – wydawało się
seems – wydaje się
seen – widziany
sell – sprzedawać
sells – sprzedaje
send – wysłać
serial – serial
series – seria
serious – poważny
serve – obsługiwać
services – usługi
set – zestaw, ustawiać
setting – ustawienie
settle – osiedlić się
seven – siedem
several – kilka
sew – szyć
sewing – szycie
shaping – kształtowanie
shared – dzielony
She – ona
she’d – miała
sheet – arkusz
sheets – pościele
shelves – półki
ship – statek
shirt – koszula
shop – sklep
shore – brzeg
shortage – brak
should – powinien
shoulder – ramię
shoulders – ramiona
showing – pokazujący
shown – pokazany
shows – pokazy
shrinking – kurczenie się
Siberia – Syberia
sibling – rodzeństwo
sidewalk – chodnik
sigh – westchnienie
sight – wzrok
sights – widoki
sightseeing – zwiedzanie
sign – znak
signs – znaki
similar – podobny
single – pojedynczy
sit – siedzieć
sitting – siedzenie
situated – położony
situation – sytuacja
six – sześć
six-bedroom – sześciopokojowy
size – rozmiar
skilful – zręczny
skill – umiejętność
slippery – śliski
slogan – slogan
slowly – powoli
small – mały
smallest – najmniejszy
smiled – uśmiechnął się
smoothly – gładko
snap – trzask
snow – śnieg
so – tak
soaked – przemoczony
sociable – towarzyski
social – społeczny
soldier – żołnierz
soldiers – żołnierze
solution – rozwiązanie
some – niektórzy
someone – ktoś
something – coś
sometimes – czasami
somewhere – gdzieś
sorry – przepraszam, smutny
sort – rodzaj
sound – dźwięk
source – źródło
space – przestrzeń
speak – mówić
speaker – głośnik
speaker’s – głośnika (własność)
special – specjalny
specialist – specjalista
specialize – specjalizować się
species – gatunki
spectacles – okulary
spending – wydatki
spent – spędzony
spines – kolce
spirits – duchy
splashed – pluskać
spoke – mówił
sponsored – sponsorowany
sports – sporty
spots – miejsca
stairs – schody
stand – stać
start – rozpocząć
start-up – start-up
started – rozpoczął
States – Stany (np. Stany Zjednoczone)
statue – statua
stay – pobyt
staying – pobyt
step – krok
still – wciąż
stock – zapas
stood – stał
stop – stop (przerwa)
store – sklep
straight – prosty
street – ulica
streets – ulice
strength – siła
strong – silny
students – studenci
studies – badania
studios – studia
study – badanie
subjects – przedmioty
success – sukces
successful – odnoszący sukcesy
such – taki
suffers – cierpi
suggest – sugerować
suggests – sugeruje
summer – lato
Sunday – niedziela
support – wsparcie
supported – wspierany
supporters – zwolennicy
sure – pewny
surface – powierzchnia
surfaces – powierzchnie
swallowed – połknął
swam – pływał
Sweden – Szwecja
swept – zmiatał
systems – systemy

Słowa angielskie na literę T

table – stół
tactful – taktowny
take – brać
taken – wzięty
taking – branie
talk – rozmowa
talking – rozmawianie
tank – zbiornik, czołg
task – zadanie
taste – smak
teach – uczyć
teaches – uczy
team – drużyna
tell – powiedzieć
temporary – tymczasowy
ten – dziesięć
terribly – strasznie
terrified – przerażony
th-century – XX-wieczny
than – niż
thanks – dzięki
that – że
that’s – to jest
the – ten, ta, to
their – ich
them – ich
then – potem
theoretical – teoretyczny
there – tam
there’s – tam jest
therefore – dlatego
these – te
they – oni, one
they’d – mieliby
they’re – są
thick – gruby
thing – rzecz
things – rzeczy
think – myśleć
this – to
those – ci, tamci
though – chociaż
thousands – tysiące
threat – groźba
three – trzy
throat – gardło
through – przez
throughout – przez cały
ticking – tykanie
time – czas
times – czasy
title – tytuł
titles – tytuły
today – dzisiaj
together – razem
told – powiedziano
too – również
took – wziął
tools – narzędzia
top – szczyt, góra
torn – rozerwany
tour – wycieczka
tourists – turyści
toward – w kierunku
towards – ku
town – miasto
toxic – toksyczny
tradition – tradycja
traditional – tradycyjny
traffic – ruch drogowy
trained – wyszkolony
training – szkolenie
transport – transport
travel – podróżować
travelled – podróżował
tremendous – ogromny
tried – spróbował
trillion – bilion
trip – wycieczka
trips – wycieczki
troops – wojska
trouble – kłopot
true – prawdziwy
truly – naprawdę
try – spróbować
trying – próbujący
tutors – korepetytorzy
Twain – Twain (nazwisko)
two – dwa
two-storey – dwupiętrowy
two-week – dwutygodniowy
type – typ
typical – typowy

Słowa angielskie na literę U

umbrella – parasolka
unaware – nieświadomy
uncertain – niepewny
uncle’s – wujka (własność)
uncommon – nieczęsty, rzadki
unconventional – niekonwencjonalny
underwater – podwodny
unhappy – nieszczęśliwy
unique – unikalny, wyjątkowy
united – zjednoczony
university – uniwersytet
unlike – w przeciwieństwie do
unpredictable – nieprzewidywalny
unsightly – nieestetyczny
until – do czasu, aż
unusual – niezwykły
unveiling – odsłonięcie
up – w górę, do góry
upon – na, po
upsetting – niepokojący
us – nas
use – używać, użycie
used – używany

Słowa angielskie na literę V

vacant – wolny, niezajęty
various – różny, różnorodny
vehicle – pojazd
vehicles – pojazdy
very – bardzo
Victorian – wiktoriański (z epoki Wiktoriańskiej)
view – widok, pogląd
village – wieś
visit – wizyta
visited – odwiedzony
visitors – odwiedzający, goście
visits – wizyty
vital – istotny, ważny
voice – głos
volunteer – wolontariusz

Słowa angielskie na literę W

wake – budzić się
walk – spacerować
walking – chodzenie
wall – ściana
wandered – wędrował
want – chcieć
wanted – chciał
wants – chce
war – wojna
warehouse – magazyn
warned – ostrzeżony
was – był
washed – umyty
wasn’t – nie był
watchers – obserwatorzy
water – woda
waterfront – nabrzeże
waved – pomachał
waves – fale
way – sposób, droga
ways – sposoby, drogi
we – my
we’re – jesteśmy
wealthy – bogaty
wearing – noszenie, ubieranie
weather – pogoda
weeks – tygodnie
weight – waga
well – dobrze
well-being – dobrobyt, dobre samopoczucie
well-known – dobrze znany
went – poszedł
were – byliśmy/byliście/byli
weren’t – nie byliśmy/nie byliście/nie byli
west – Zachód
whales – wieloryby
what – co
what’s – co jest
wheels – koła
when – kiedy
whenever – kiedykolwiek
Where – gdzie
wherever – gdziekolwiek
whether – czy
which – który/która
while – podczas gdy
white – biały
who – kto
why – dlaczego
wide – szeroki
wife – żona
will – wola, będzie
winds – wiatry
winning – wygrana
winter – zima
wiped – wytrzeźwiony
wishes – życzenia
with – z
without – bez
witness – świadek
Wojtek – imię męskie
woman – kobieta
wonder – cud
wonderful – cudowny
wooden – drewniany
work – praca
worked – pracował
working – pracujący
world – świat
world’s – świata
world-famous – światowej sławy
worry – martwić się
would – chciałby
wouldn’t – nie chciałby
writer – pisarz
writers – pisarze
wrote – napisał

Słowa angielskie na literę Y

year – rok

years – lata

yes – tak

yet – jeszcze, już

you – ty

you’ll – ty będziesz

you’re – jesteś

your – twój

youth – młodość

Słowa angielskie na literę Z

Zoo – zoo

Słownictwo maturalne z angielskiego 2024

Dużo tych słówek, prawda? Da się wszystkiego jednak nauczyć i nie jest to takie straszne, jak to się może wydawać!

Jeśli jednak potrzebujesz szukasz całego kursu przygotowującego do matury rozszerzonej z języka angielskiego to sprawdź moje kursy online, za pomocą których przygotujesz się do matury na 100%.

Kursy maturalne przygotowujące do matury podstawowej i rozszerzonej z angielskiego

Wspomniałam coś o tym, że stworzyłam kursy przygotowujące do matury z języka angielskiego, niemieckiego i hiszpańskiego. Te kursy napisane zostały na podstawie moich doświadczeń z maturą, więc oprócz samych słówek, potrzebnych zwrotów i gramatyki znajdziesz tam również mnóstwo tricków, które ułatwią Ci maturę.

Miłej nauki!

Kurs angielskiego z Keitah!

Chcesz nauczyć się języka obcego od podstaw lub wzbogacić to, co już potrafisz, by lepiej się porozumiewać?

Jeśli twoja odpowiedź brzmi tak, z chęcią pomogę Ci przejść zarówno przez słownictwo, jak i gramatykę, by język nie był już dla ciebie obcy oraz by żadna rozmowa nie była stresująca.

Możesz się ze mną uczyć języka angielskiego na zajęciach indywidualnych lub grupowych! Zajęcia są dostosowane pod Ciebie i Twoje zainteresowania oraz sposób nauki. W taki sposób możesz uczyć się ze mną:

Atmosfera na zajęciach

Zajęcia prowadzę w w przyjaznej i często zabawnej atmosferze. Ze mną nie tylko można pożartować na wiele tematów, ale też pozachwycać się utworami muzycznymi, wymienić się propozycjami filmów do obejrzenia oraz podyskutować na temat tego, jak przyswoić trudniejsze słówka, by stały przed tobą otworem i już nigdy nie sprawiały trudności.

Jak wyglądają zajęcia?

Na zajęciach skupiamy się na najważniejszych zwrotach i słówkach, dzięki czemu bardzo szybko możesz opanować język i przekroczyć bariery w mówieniu. Podczas zajęć na bieżąco zapisuję wymowę zdań oraz wyrazów i rozbrajam je na części pierwsze razem z uczniem, by stało się ono dla niego jasne i czytelne.

Więc jak, zdecydujesz się na naukę angielskiego z Keitah? 🙂

Picture of Keitah

Keitah

Nazywam się Kasia Flamma i prowadzę szkołę językową, w której nauczam angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i koreańskiego. Języki obce oraz efektywne metody nauki są moją pasją, którą chcę dzielić się z innymi!

Czy chcesz nauczyć się języka obcego?

Sprawdź całą ofertę kursów indywidualnych oraz samodzielnych.

Zapisz się do newslettera!

Poznaj najlepsze triki na naukę języków obcych i recenzje materiałów do nauki!

Cześć! Miło mi, że jesteś na mojej stronie! Znajdziesz tutaj inspirację do nauki języków obcych oraz motywację do radzenia sobie z codziennością. Prowadzę kanał na YouTube, gdzie staram się robić to samo – inspirować, motywować i dawać dobre rady na temat nauki języków obcych.

E-mail: ja@keitah.pl