Matura hiszpański rozszerzony 2023 – słownictwo, które pojawiło się na egzaminie

W trakcie tegorocznej matury z języka hiszpańskiego na poziomie rozszerzonym pojawiło się nad 8000 słów. Chociaż zrozumienie zawartości arkusza było możliwe bez większości tych wyrazów, lepsza znajomość słownictwa zdecydowanie mogłaby przyczynić się do osiągnięcia lepszych rezultatów. Które dokładnie słowa znalazły się na egzaminie w roku 2023?

Matura hiszpański rozszerzony 2023 – lista słówek

Poniżej znajdziesz alfabetycznie podane słówka, które pojawiły się na maturze rozszerzonej w 2023 roku. Często są to już odmienione wersje czasownika, których nie usuwałam z tej listy. Podobnie jest również z liczbą mnogą, którą również tutaj znajdziesz.

SPRAWDŹ: Jak przygotować się do matury z hiszpańskiego?

Słowa hiszpańskie na literę A

a – (słowo “a” nie ma konkretnego tłumaczenia i jest często używane jako przedimek)
abandonadas – porzucone
abandonarlas – porzucić je
abierto – otwarte
abr – skrót od “abril” (kwiecień)
abri – otworzył
abrir – otworzyć
absoluta – absolutna
abstra – skrót od “abstracción” (abstrakcja)
abuela – babcia
abuelo – dziadek
abuelos – dziadkowie
acabamos – skończyliśmy
acaban – kończą
academia – akademia
accesibles – dostępne
aceptadas – zaakceptowane
aceptaron – zaakceptowali
acostumbrado – przyzwyczajony
actividad – aktywność
actual – obecny
actualmente – obecnie
acudido – przyszedł
ad – ogłoszenie
adaptadas – dostosowane
adivino – wróżbita
admiradores – wielbiciele
adonde – gdzie
adores – uwielbiasz
adquirir – nabyć
afectuoso – czuły
aficionado – miłośnik
aficionados – miłośnicy
afueras – przedmieścia
agarraban – chwytali
agencias – agencje
agradable – przyjemny
agradecimiento – wdzięczność
agua – woda
aguantar – znosić
ah – wykrzyknik ekspresji
ahora – teraz
ahorita – teraz
aire – powietrze
ajetreo – zgiełk
al – na (często używane jako przedimek)
ala – skrzydło
alas – skrzydła
alcance – zasięg
alegría – radość
alemana – Niemka
alemania – Niemcy
algo – coś
alguien – ktoś
alguna – jakakolwiek
algunas – niektóre
alguno – jakiś
algunos – niektórzy
aliviado – ulżony
alta – wysoka
altavoz – głośnik
altura – wysokość
alumbraba – oświetlała
ama – kochanka
amargo – gorzki
amarguras – gorzkie doświadczenia
amarilla – żółta
ambig – dwuznaczny
amor – miłość
amplitud – amplituda
anfitrión – gospodarz
anglicismos – anglicyzmy
animales – zwierzęta
ante – przed
anterior – poprzedni
antes – przedtem
antiguas – stare
antiguos – starzy
aparec – pojawił się
apareci – pojawiłam się
apartado – oddzielony
apenas – ledwo
aperitivo – przystawka
apetito – apetyt
apoyar – wspierać
apoyo – wsparcie
aprovechar – wykorzystać
aquel – tamten
arco – łuk
arraigados – zakorzenieni
arruinar – zniszczyć
arse – zepsuć się
arte – sztuka
artesanos – rzemieślnicy
artista – artysta
aspecto – wygląd
astronauta – astronauta
atención – uwaga
atletas – sportowcy
aunque – chociaż
autor – autor
autoridades – władze
ayer – wczoraj
ayuda – pomoc
ayudarle – pomóc mu

Słowa hiszpańskie na literę B

bajadas – zniżki, obniżki (liczba mnoga od “bajada”)
bajo – niski
banco – bank
bar – bar
barato – tani
barba – broda
barrio – dzielnica
barrios – dzielnice (liczba mnoga od “barrio”)
basura – śmieci
belleza – piękno
benefician – korzystają (czasownik “beneficiar” w trzeciej osobie liczby mnogiej)
bien – dobrze
billete – bilet
bisabuelo – pradziadek
blanca – biała
público – publiczny
blog – blog
boda – ślub
bolsillos – kieszenie (liczba mnoga od “bolsillo”)
bombilla – żarówka
botellas – butelki (liczba mnoga od “botella”)
breve – krótki
buen – dobry (męski rodzaj)
buena – dobra (żeński rodzaj)
busca – szuka (czasownik “buscar” w trzeciej osobie liczby pojedynczej)

Słowa hiszpańskie na literę C

cada – każdy
caer – upadać
cal – ciepło
calefacción – ogrzewanie
calle – ulica
calor – ciepło
cama – łóżko
cambiaba – zmieniało się (czasownik “cambiar” w formie trzeciej osoby liczby pojedynczej w czasie przeszłym)
cambiar – zmieniać
cambio – zmiana
camuflados – ukryci (przymiotnik od “camuflar” – kamuflować)
cantidad – ilość
capaces – zdolni
car – samochód
caracter – charakter
carrera – kariera, bieg
casa – dom
casaron – pobrali się (czasownik “casar” w formie trzeciej osoby liczby mnogiej w czasie przeszłym)
casas – domy
casi – prawie
caso – przypadek
catorce – czternaście
celebrar- świętować
cena – kolacja
cenar – jeść kolację
cerca – blisko
cercana – bliska
cercano – bliski
cerrado – zamknięty
certeza – pewność
cesta – koszyk
charla – rozmowa
charlar – rozmawiać
chat – czat
chica – dziewczyna
chimenea – kominek
chimeneas – kominki
cierro – zamykam (czasownik “cerrar” w formie pierwszej osoby liczby pojedynczej)
cierta – pewna
cierto – pewny
cifra – liczba
cigarrillo – papieros
cinco – pięć
cineasta – filmowiec
circuito – obwód
ciudad – miasto
clara – jasna
claros – jasne (liczba mnoga od “claro”)
clases – lekcje, zajęcia
cliente – klient
club – klub
cocina – kuchnia
colaboración – współpraca
colegio – szkoła
colgando – wiszący (czasownik “colgar” w formie działającej formy imiesłowu)
color – kolor
comedor – jadalnia
comenzaron – zaczęli (czasownik “comenzar” w formie trzeciej osoby liczby mnogiej w czasie przeszłym)
comer – jeść
comi – zjadłem (czasownik “comer” w formie pierwszej osoby liczby pojedynczej w czasie przeszłym)
comida – jedzenie
comiendo – jedzący (czasownik “comer” w formie działającej formy imiesłowu)
como – jak, jakieś
comparti – podzielił (czasownik “compartir” w formie trzeciej osoby liczby pojedynczej w czasie przeszłym)
compartido – podzielony (czasownik “compartir” w formie przymiotnika)
competición – konkurencja
compiten – konkurują (czasownik “competir” w trzeciej osobie liczby mnogiej)
complejos – kompleksy
completamente – całkowicie
complicada – skomplikowana
comporta – zachowuje się (czasownik “comportar” w trzeciej osobie liczby pojedynczej)
comportamiento – zachowanie
composición – kompozycja
compuesto – złożony
computadora – komputer
comunicación – komunikacja
comunicaciones – komunikacje
comunidad – społeczność
con – z
conciertos – koncerty
concreto – konkretny
conducta – zachowanie
confiar – ufać
confieso – wyznaję (czasownik “confesar” w formie pierwszej osoby liczby pojedynczej)
conflicto – konflikt
confort – komfort
conmigo – ze mną
conocer – poznać
conocidos – znajomi
conservaran – zachowywali (czasownik “conservar” w formie trzeciej osoby liczby mnogiej w czasie przeszłym)
consider – rozważa (czasownik “considerar” w trzeciej osobie liczby pojedynczej)
consiste – polega (czasownik “consistir” w trzeciej osobie liczby pojedynczej)
consolar – pocieszać
constancia – wytrwałość
constante – stały
construcción – budowa
construyeron – zbudowali (czasownik “construir” w formie trzeciej osoby liczby mnogiej w czasie przeszłym)
contenido – zawartość
contigua – przylegająca
continente – kontynent
continuarán – będą kontynuować (czasownik “continuar” w formie trzeciej osoby liczby mnogiej w czasie przyszłym)
contraste – kontrast
contratado – zatrudniony
convencionales – konwencjonalne
conversación – rozmowa
convertirse – stać się
correo – poczta
correspondencia – korespondencja
corriente – prąd
cortaban – kroiły (czasownik “cortar” w formie trzeciej osoby liczby mnogiej w czasie przeszłym)
cortar – ciąć
cosas – rzeczy
costes – koszty
cotidiano – codzienny
crear – tworzyć
creatividad – kreatywność
creciendo – rosnący (czasownik “crecer” w formie działającej formy imiesłowu)
crecieron – urosły (czasownik “crecer” w formie trzeciej osoby liczby mnogiej w czasie przeszłym)
creen – wierzą (czasownik “creer” w formie trzeciej osoby liczby mnogiej)
creo – wierzę, tworzę (czasownik “creer” lub “crear” w pierwszej osobie liczby pojedynczej)
cuadra – kwadrat, boks
cual – który
cuales – które
cualquier – dowolny
cuando – kiedy
cuánto – ile
cuarto – pokój
cuartos – pokoje (liczba mnoga od “cuarto”)
cuatro – cztery
cubiertas – nakrycia, okładki (liczba mnoga od “cubierta”)
cubiertos – nakrycie (liczba mnoga od “cubierto”)
cuenta – konto, liczy się (czasownik “contar”)
cuerdas – struny
cueva – jaskinia
cuevas – jaskinie
culpa – wina
curvos – zakrzywione
cuya – którego, których (formy żeńskie od “cuyo”)

Słowa hiszpańskie na literę D

da – daje (czasownik “dar” w trzeciej osobie liczby pojedynczej)
dado – kostka (np. do gry)
dar – dawać
de – z, od
debe – musi (czasownik “deber” w trzeciej osobie liczby pojedynczej)
debido – z powodu
debo – muszę (czasownik “deber” w pierwszej osobie liczby pojedynczej)
decenas – dziesiątki
decepciones – rozczarowania
decide – decyduje (czasownik “decidir” w trzeciej osobie liczby pojedynczej)
decidi – zdecydowałem (czasownik “decidir” w pierwszej osobie liczby pojedynczej w czasie przeszłym)
decidido – zdecydowany (czasownik “decidir” w formie przymiotnika)
decirle – powiedzieć mu/jej (czasownik “decir” z zaimek “le”)
decirlo – powiedzieć to (czasownik “decir” z zaimek “lo”)
declaración – deklaracja
decoración – dekoracja
dedicaba – poświęcał (czasownik “dedicar” w formie trzeciej osoby liczby pojedynczej w czasie przeszłym)
dedican – poświęcają (czasownik “dedicar” w trzeciej osobie liczby mnogiej)
dedicaron – poświęcili (czasownik “dedicar” w formie trzeciej osoby liczby mnogiej w czasie przeszłym)
dedicarse – poświęcać się
dedicatoria – dedykacja
definitivamente – definitywnie
deja – zostawia (czasownik “dejar” w trzeciej osobie liczby pojedynczej)
dejaba – zostawiał (czasownik “dejar” w formie trzeciej osoby liczby pojedynczej w czasie przeszłym)
dejaban – zostawiali (czasownik “dejar” w formie trzeciej osoby liczby mnogiej w czasie przeszłym)
dejar – zostawiać
dejo – zostawiam (czasownik “dejar” w pierwszej osobie liczby pojedynczej)
del – z, od
demanda – popyt, żądanie
demasiado – zbyt
democratizado – zdemokratyzowany
demostrar – udowodnić
deporte – sport
deportes – sporty
deportiva – sportowa
desagrada – nie podoba się (czasownik “desagradar” w trzeciej osobie liczby pojedynczej)
descansar – odpoczywać
desconocidos – nieznajomi
descubierto – odkryty
descubrimiento – odkrycie
descuidaba – zaniedbywał (czasownik “descuidar” w formie trzeciej osoby liczby pojedynczej w czasie przeszłym)
desde – od
desenlace – zakończenie
desesperación – desperacja
desgraciadamente – niestety
deslumbrado – olśniony
despacho – biuro
después – potem
destaca – wyróżnia się (czasownik “destacar” w trzeciej osobie liczby pojedynczej)
destello – błysk
destinatario – adresat
determinados – określone
devolvemos – zwracamy (czasownik “devolver” w formie pierwszej osoby liczby mnogiej)
devolver – zwracać
dibujo – rysunek
dibujos – rysunki
dicen – mówią (czasownik “decir” w trzeciej osobie liczby mnogiej)
dicho – powiedziane
dichosas – szczęśliwe (liczba mnoga od “dichoso”)
diferencian – różnią się (czasownik “diferenciar” w trzeciej osobie liczby mnogiej)
diferentes – różne
dije – powiedziałem (czasownik “decir” w formie pierwszej osoby liczby pojedynczej w czasie przeszłym)
dijo – powiedział (czasownik “decir” w trzeciej osobie liczby pojedynczej w czasie przeszłym)
dimensiones – wymiary
dineral – kasa, duża suma pieniędzy
dinero – pieniądze
dio – dał (czasownik “dar” w trzeciej osobie liczby pojedynczej w czasie przeszłym)
dir – mów (czasownik “decir” w formie drugiej osoby liczby pojedynczej)
director – dyrektor
dirige – kieruje (czasownik “dirigir” w trzeciej osobie liczby pojedynczej)
dirijo – kieruję (czasownik “dirigir” w pierwszej osobie liczby pojedynczej)
discurso – przemówienie
disfrazados – przebrani (czasownik “disfrazar” w formie przymiotnika)
disponen – dysponują (czasownik “disponer” w trzeciej osobie liczby mnogiej)
distante – odległy
distintas – różne (żeński rodzaj od “distinto”)
diversión – zabawa
diversos – różne
divertido – zabawny
doce – dwanaście
dolor – ból
dominicales – niedzielne (od “domingo” – niedziela)
donaciones – datki, donacje
donde – gdzie
dos – dwa
drones – drony
duda – wątpliwość
dudo – wątpię (czasownik “dudar” w pierwszej osobie liczby pojedynczej)
dulce – słodki
durante – podczas
duro – twardy

Słowa hiszpańskie na literę E

edad – wiek
educación – edukacja
el – męski rodzajownik określony (odpowiednik polskiego “ten”)
electricidad – elektryczność
elegante – elegancki
ella – ona
ellas – one (liczba mnoga żeńska od “ella”)
ello – to (rodzaj nijaki od “el”)
ellos – oni (liczba mnoga męska od “él”)
elogios – pochwały
embarazada – w ciąży
embarcación – łódź, statek
embargo – jednak (w tym kontekście)
emigrantes – emigranci
empezaron – zaczęli (czasownik “empezar” w trzeciej osobie liczby mnogiej w czasie przeszłym)
empresa – firma, przedsiębiorstwo
empujaban – popychali (czasownik “empujar” w formie trzeciej osoby liczby mnogiej w czasie przeszłym)
en – w, na
encantaba – uwielbiała (czasownik “encantar” w trzeciej osobie liczby pojedynczej w czasie przeszłym)
encantada – zachwycona (przymiotnik od “encantar”)
encerrados – zamknięci (czasownik “encerrar” w formie przymiotnika)
encima – na górze, powyżej
encontrados – znalezieni (czasownik “encontrar” w formie przymiotnika)
encontrar – znaleźć
encuentra – znajduje się (czasownik “encontrar” w trzeciej osobie liczby pojedynczej)
encuentren – znajdują się (czasownik “encontrar” w trzeciej osobie liczby mnogiej)
encuentro – spotkanie
enfrentamientos – starcia, konflikty (czasownik “enfrentar” w formie przymiotnika)
enfrentar – stawić czoła, konfrontować
enfrentaron – stawili czoła (czasownik “enfrentar” w formie trzeciej osobie liczby mnogiej w czasie przeszłym)
enteramos – dowiedzieliśmy się (czasownik “enterarse” w formie pierwszej osobie liczby mnogiej w czasie przeszłym)
entero – cały
entonces – wtedy, więc
entorno – otoczenie
entradas – bilety wstępu
entre – między
enviar – wysyłać
equipados – wyposażeni
equipo – zespół, drużyna
equivalente – równoważny
era – był (czasownik “ser” w trzeciej osobie liczby pojedynczej w czasie przeszłym)
eran – byli (czasownik “ser” w trzeciej osobie liczby mnogiej w czasie przeszłym)
es – jest (czasownik “ser” w trzeciej osobie liczby pojedynczej w czasie teraźniejszym)
esa – ta, tamta (żeński rodzajownik określony od “ese”)
esas – te, tamte (żeński rodzajownik określony od “ese”)
escalones – schody
escena – scena, miejsce wydarzenia
escribir – pisać
escritor – pisarz
escritorio – biurko
escuchamos – słuchaliśmy (czasownik “escuchar” w formie pierwszej osobie liczby mnogiej w czasie przeszłym)
ese – ten, tamten (męski rodzajownik określony)
eslogan – slogan
eso – to
esos – ci, tamci (męski rodzajownik określony od “ese”)
espalda – plecy
especialmente – szczególnie
específica – określona
espectaculares – spektakularne
esperaban – oczekiwali (czasownik “esperar” w formie trzeciej osoby liczby mnogiej w czasie przeszłym)
esperanzas – nadzieje
esta – ta (żeński rodzajownik określony od “este”)
estaba – był (czasownik “estar” w trzeciej osobie liczby pojedynczej w czasie przeszłym)
estaban – byli (czasownik “estar” w trzeciej osobie liczby mnogiej w czasie przeszłym)
estabilidad – stabilność
estadounidense – amerykański
estar – być (czasownik “estar”)
estas – te, tamte (żeński rodzajownik określony od “este”)
este – ten, tamten (męski rodzajownik określony)
esto – to
estos – ci, tamci (męski rodzajownik określony od “este”)
estricta – rygorystyczna
estuche – etui, futerał
estudiando – uczący się (czasownik “estudiar” w formie działającej formy imiesłowu)
estuvo – był (czasownik “estar” w trzeciej osobie liczby pojedynczej w czasie przeszłym)
etimología – etymologia
euro – euro (waluta)
euskera – język baskijski
evocando – przywołujący (czasownik “evocar” w formie działającej formy imiesłowu)
evolucionando – ewoluujący (czasownik “evolucionar” w formie działającej formy imiesłowu)
exageración – przesada
excepcional – wyjątkowy
exclusivo – ekskluzywny
existe – istnieje (czasownik “existir” w trzeciej osobie liczby pojedynczej)
existen – istnieją (czasownik “existir” w trzeciej osobie liczby mnogiej)
expertos – eksperci
expresión – wyrażenie
exterior – zewnętrzny
extra – dodatkowy
extranjera – obcokrajowiec (żeński rodzaj od “extranjero”)
extranjerismos – obce wyrazy

Słowa hiszpańskie na literę F

falleció – zmarł (czasownik “fallecer” w trzeciej osobie liczby pojedynczej w czasie przeszłym)
fallecido – zmarły
falta – brak, niedobór
faltaba – brakowało (czasownik “faltar” w formie trzeciej osoby liczby pojedynczej w czasie przeszłym)
fama – sława
familiar – rodzinny
familiares – członkowie rodziny
famoso – sławny
fascinación – fascynacja
favorecida – faworyzowana
figura – figura
fijo – stały, pewny
filmaba – filmował (czasownik “filmar” w formie trzeciej osoby liczby pojedynczej w czasie przeszłym)
filmarla – nagrać ją (czasownik “filmar” z zaimek “la”)
fin – koniec
final – finał, końcowa część
finalmente – ostatecznie
financian – finansują (czasownik “financiar” w trzeciej osobie liczby mnogiej)
firma – firma
firmadas – podpisane (czasownik “firmar” w formie przymiotnika żeńskiego liczby mnogiej)
firmar – podpisać
flores – kwiaty
fondos – środki finansowe, fundusze
forma – forma
forman – tworzą (czasownik “formar” w trzeciej osobie liczby mnogiej)
formar – tworzyć
formas – formy
fotos – zdjęcia
frase – zdanie, fraza
frases – zdania, frazy
frente – przód, front
fresquito – świeży, chłodny (potoczne określenie)
frutales – drzewa owocowe
fue – był/poszedł (czasownik “ser” lub “ir” w trzeciej osobie liczby pojedynczej w czasie przeszłym)
fuera – na zewnątrz, poza
fueron – byli (czasownik “ser” lub “ir” w trzeciej osobie liczby mnogiej w czasie przeszłym)
fuerzas – siły
fui – byłem (czasownik “ser” lub “ir” w pierwszej osobie liczby pojedynczej w czasie przeszłym)
funciona – działa (czasownik “funcionar” w trzeciej osobie liczby pojedynczej)
funda – etui, futerał
futura – przyszła
futuro – przyszłość

Słowa hiszpańskie na literę G

gala – gala
gana – chęć, ochota; również “zysk” w kontekście zarobków
ganarse – zarobić, zdobyć (np. zaufanie, uznanie)
garantiza – gwarantuje (czasownik “garantizar” w trzeciej osobie liczby pojedynczej)
garbanzos – ciecierzyca, groch
generoso – hojny, szczodry
genial – genialny, wspaniały
gente – ludzie
golpecitos – lekkie uderzenia, stuknięcia
golpes – ciosy, uderzenia
gracias – dzięki, podziękowania
gramos – gramy
gran – wielki, duży
granada – granat (owoc lub broń)
grande – duży, wielki
grandes – duże, wielkie
gratis – za darmo, bezpłatnie
gritaron – krzyczeli (czasownik “gritar” w formie trzeciej osoby liczby mnogiej w czasie przeszłym)
grito – krzyk
grosor – grubość
grupo – grupa

Słowa hiszpańskie na literę H

ha – ma (czasownik “tener” w trzeciej osobie liczby pojedynczej w czasie teraźniejszym)
haberlo – mieć to (czasownik “haber” z zaimek “lo”)
habitaban – zamieszkiwali (czasownik “habitar” w trzeciej osobie liczby mnogiej w czasie przeszłym)
habitación – pokój
habitaciones – pokoje
habitantes – mieszkańcy
habitual – zwyczajowy, powszechny
habla – mówi (czasownik “hablar” w trzeciej osobie liczby pojedynczej w czasie teraźniejszym)
hablante – mówiący, osoba mówiąca
hablar – mówić
hace – robi, czyni (czasownik “hacer” w trzeciej osobie liczby pojedynczej w czasie teraźniejszym)
hacer – robić
hacerla – zrobić ją (czasownik “hacer” z zaimek “la”)
hacha – topór
haciendo – robiąc, czyniąc (czasownik “hacer” w formie działającej formy imiesłowu)
hallazgo – odkrycie
han – mają (czasownik “haber” w trzeciej osobie liczby mnogiej w czasie teraźniejszym)
hasta – do, aż do
hay – jest, znajduje się (czasownik “haber” w trzeciej osobie liczby pojedynczej w czasie teraźniejszym)
haya – może to być literówka lub skrót. Bez kontekstu trudno przetłumaczyć.
he – mam (czasownik “haber” w pierwszej osobie liczby pojedynczej w czasie teraźniejszym)
hecho – zrobiony, wykonany
heredó – odziedziczył (czasownik “heredar” w trzeciej osobie liczby pojedynczej w czasie przeszłym)
hermana – siostra
hermanos – bracia, rodzeństwo
hice – zrobiłem (czasownik “hacer” w pierwszej osobie liczby pojedynczej w czasie przeszłym)
higos – figi (owoc)
higueras – drzewa figowe
hijastros – pasierbowie
hijo – syn
hijos – synowie, dzieci
historia – historia
hizo – zrobił (czasownik “hacer” w trzeciej osobie liczby pojedynczej w czasie przeszłym)
holanda – Holandia
hombre – mężczyzna, człowiek
hombres – mężczyźni, ludzie
honrado – uczciwy, honorowy
horas – godziny
hospital – szpital
hoy – dzisiaj
hubiese – miałbym (czasownik “haber” w pierwszej osobie liczby pojedynczej w czasie przeszłym)
humana – ludzka

Słowa hiszpańskie na literę I

iba – szedł/szła (czasownik “ir” w trzeciej osobie liczby pojedynczej w czasie przeszłym)
idea – pomysł, idea
ido – odszedł/odeszła (czasownik “ir” w formie trzeciej osoby liczby pojedynczej w czasie przeszłym)
ignorada – zignorowana
igual – taki sam, równy
iluminación – oświetlenie
impidió – uniemożliwił/uniemożliwiła (czasownik “impedir” w trzeciej osobie liczby pojedynczej w czasie przeszłym)
importa – ma znaczenie, jest ważne (czasownik “importar” w trzeciej osobie liczby pojedynczej w czasie teraźniejszym)
importancia – znaczenie, ważność
importante – ważny, istotny
impulso – impuls
impuso – narzucił/narzuciła (czasownik “imponer” w trzeciej osobie liczby pojedynczej w czasie przeszłym)
inapropiado – nieodpowiedni
incómodo – niewygodny, niewygodnie
incierto – niepewny
incluso – nawet
indica – wskazuje (czasownik “indicar” w trzeciej osobie liczby pojedynczej w czasie teraźniejszym)
indiferente – obojętny
individuales – indywidualne, osobiste
inesperadamente – niespodziewanie
ingeniero – inżynier
inmensas – ogromne
inmenso – ogromny
inmobiliarias – agencje nieruchomości
inquilinos – najemcy
insectos – owady
instrumento – instrument
instrumentos – instrumenty
insulto – obraza
integrada – zintegrowana
intención – zamiar
intentó – próbował/próbowała (czasownik “intentar” w trzeciej osobie liczby pojedynczej w czasie przeszłym)
intentaban – próbowali/próbowały (czasownik “intentar” w formie trzeciej osoby liczby mnogiej w czasie przeszłym)
interacción – interakcja
interesadas – zainteresowane (czasownik “interesar” w formie przymiotnika żeńskiego liczby mnogiej)
interior – wnętrze
interiores – wnętrza
interlocutor – rozmówca
internet – internet
interpretación – interpretacja
interpretado – zinterpretowany
intimidad – intymność
introvertido – introwertyczny
intrusa – intruzka
inusitado – niezwykły
inusual – nietypowy
invadiendo – inwadujący (czasownik “invadir” w formie działającej formy imiesłowu)
inversión – inwestycja
inversores – inwestorzy
investigaciones – badania
investigadores – badacze
invierno – zima
invierten – inwestują (czasownik “invertir” w trzeciej osobie liczby pojedynczej w czasie teraźniejszym)
invitación – zaproszenie
invitaciones – zaproszenia
invitado – gość
invitados – goście
invitan – zapraszają (czasownik “invitar” w trzeciej osobie liczby mnogiej w czasie teraźniejszym)
invito – zapraszam (czasownik “invitar” w pierwszej osobie liczby pojedynczej w czasie teraźniejszym)
ir – iść
irme – iść sobie (czasownik “irse” w pierwszej osobie liczby pojedynczej)
irrumpió – wkroczył/wkroczyła gwałtownie (czasownik “irrumpir” w trzeciej osobie liczby pojedynczej w czasie przeszłym)
isla – wyspa

Słowa hiszpańskie na literę J

jacuzzi – jacuzzi, wanna z hydromasażem
jakby – jakby, jak gdyby
jefa – szefowa
jornada – dzień roboczy, dniówka
joven – młody, młoda osoba
juegan – grają (czasownik “jugar” w trzeciej osobie liczby mnogiej w czasie teraźniejszym)
juego – gra
juez – sędzia (np. sądowy)
jugando – grając (czasownik “jugar” w formie działającej formy imiesłowu)
jugar – grać
juntos – razem
justo – sprawiedliwy, dokładny, właśnie

Słowa hiszpańskie na literę K

kilos – kilogramy

Słowa hiszpańskie na literę L

la – (art.) – rodzajnik żeński pojedynczy, odpowiednik polskiego “the” w języku angielskim.
lado – strona, bok
lamenta – ubolewa (czasownik “lamentar” w trzeciej osobie liczby pojedynczej w czasie teraźniejszym)
lamento – ubolewanie, lament
lanzan – rzucają (czasownik “lanzar” w trzeciej osobie liczby mnogiej w czasie teraźniejszym)
largo – długi
las – (art.) – rodzajnik żeński liczba mnoga, odpowiednik polskiego “the” w języku angielskim.
latas – puszki, konserwy
le – (zaimek) – mu, jej, go, ją, im, im
lectores – czytelnicy
leer – czytać
lejos – daleko
lenta – wolna
les – (zaimek) – im, im, ich, im, im, im
levantado – podniesiony, wzniesiony
levantadores – podnosiciele
levantan – podnoszą (czasownik “levantar” w trzeciej osobie liczby mnogiej w czasie teraźniejszym)
levantar – podnosić
levanto – podnoszę
libro – książka
libros – książki
limitado – ograniczony
limpio – czysty
literario – literacki
literatura – literatura
llama – płomień
llamo – nazywam się, dzwonię
llega – przychodzi (czasownik “llegar” w trzeciej osobie liczby pojedynczej w czasie teraźniejszym)
llegaba – przychodził/przychodziła (czasownik “llegar” w formie trzeciej osoby liczby pojedynczej w czasie przeszłym)
llegaban – przychodzili/przychodziły (czasownik “llegar” w formie trzeciej osoby liczby mnogiej w czasie przeszłym)
llegado – przyszedł/przyszła (czasownik “llegar” w formie przeszłej części przeszłej)
llegar – przychodzić
llegara – przyszedłby/przyszłaby (czasownik “llegar” w formie przeszłego czasu przyszłego)
llegaron – przyszli/przyszły (czasownik “llegar” w formie przeszłej w czasie przeszłym)
lleno – pełny
llena – pełna
lleva – nosi (czasownik “llevar” w trzeciej osobie liczby pojedynczej w czasie teraźniejszym)
llevaba – nosił/nosiła (czasownik “llevar” w formie trzeciej osoby liczby pojedynczej w czasie przeszłym)
llevar – nosić, przynosić
lleve – niech przyniesie (czasownik “llevar” w formie rozkazującej)
llevo – noszę, przynoszę
lo – to, go, ją
locales – lokalne, miejscowe
localidad – lokalizacja, miejscowość
logra – osiąga (czasownik “lograr” w trzeciej osobie liczby pojedynczej w czasie teraźniejszym)
logren – osiągną (czasownik “lograr” w trzeciej osobie liczby mnogiej w czasie teraźniejszym)
los – (art.) – rodzajnik męski liczba mnoga, odpowiednik polskiego “the” w języku angielskim.
losas – płytki, płyty
luego – potem, później
lugar – miejsce
lugares – miejsca
lujo – luksus

Słowa hiszpańskie na literę M

madera – drewno
madrastra – macocha
madre – matka
mal – zły
mala – zła
malentendidos interculturales – nieporozumienia międzykulturowe
manadas – stada
mano – ręka
manos – ręce
mantenerse – utrzymywać się
mantenimiento – utrzymanie, konserwacja
manzanos – jabłonie (drzewa jabłkowe)
maras – gangi młodzieżowe
maravilla – cud
marcha – marsz
materia – materiał
material – materiał
mayor – starszy, większy
medalla – medal
medio – środek, połowa
mediodía – południe
medios – środki, media
mejor – lepszy, lepiej
melodía – melodia
memoria – pamięć
menciona – wspomina (czasownik “mencionar” w trzeciej osobie liczby pojedynczej w czasie teraźniejszym)
menor – młodszy, mniejszy
menos – mniej, minus
mensaje – wiadomość, komunikat
mensajes – wiadomości, komunikaty
mente – umysł
menudo – często, drobny
merienda – podwieczorek, przekąska
mero – sam, czysty
mesa – stół
meter – wkładać, umieszczać
mexicanos – Meksykanie (ludzie z Meksyku)
mi – mój, moja
micamente – mikroskopijnie
micos – małpy
micro – mikro
microdrones – mikrodrony
miembros – członkowie
mientras – podczas gdy
migraciones – migracje
mil – tysiąc
miles – tysiące
minipisos – miniaturowe mieszkania
mira – patrzy (czasownik “mirar” w trzeciej osobie liczby pojedynczej w czasie teraźniejszym)
mirada – spojrzenie
miran – patrzą (czasownik “mirar” w trzeciej osobie liczby mnogiej w czasie teraźniejszym)
mirar – patrzeć
miro – patrzę (czasownik “mirar” w pierwszej osobie liczby pojedynczej w czasie teraźniejszym)
mis – moje
miserable – nędzny, żałosny
mismo – ten sam, to samo
mitad – połowa
moda – moda
modalidad – modalność, rodzaj
modalidades – rodzaje
modernos – nowocześni
modesta – skromna
molestarlos – przeszkadzać im
momento – chwila, moment
moneda – moneta, waluta
monedas – monety, waluty
monta – wsiadanie, jazda (np. na koniu)
montado – wsiadł/wsiadła (czasownik “montar” w trzeciej osobie liczby pojedynczej w czasie przeszłym)
mostraba – pokazywał/pokazywała (czasownik “mostrar” w trzeciej osobie liczby pojedynczej w czasie przeszłym)
mucha – wiele, dużo
muchas – wiele, dużo (liczba mnoga)
mucho – wiele, dużo (liczba pojedyncza)
muchos – wielu, dużo (liczba mnoga)
mueren – umierają (czasownik “morir” w trzeciej osobie liczby mnogiej w czasie teraźniejszym)
muestras – próbki, pokazy
mujer – kobieta
mundo – świat
murió – zmarł/zmarła (czasownik “morir” w formie przeszłej)
muros – mury
musulmán – muzułmanin
musulmana – muzułmanka
muy – bardzo

Słowa hiszpańskie na literę N

na – w
nace – rośnie (czasownik “nacer” w trzeciej osobie liczby pojedynczej w czasie teraźniejszym)
naci – urodziłem/urodziłam się (czasownik “nacer” w pierwszej osobie liczby pojedynczej w czasie przeszłym)
nacieron – urodzili się (czasownik “nacer” w trzeciej osobie liczby mnogiej w czasie przeszłym)
nacional – narodowy
nada – nic
nadie – nikt
naranjos – pomarańcze (drzewa i owoce)
narradora – narratorka
narrativa breve – krótka narracja
natal – narodowy, związany z urodzeniem
naturales – naturalne
necesario – konieczny, niezbędny
necesidad – potrzeba
necesitamos – potrzebujemy (czasownik “necesitar” w pierwszej osobie liczby mnogiej w czasie teraźniejszym)
negaba – zaprzeczał/zaprzeczała (czasownik “negar” w trzeciej osobie liczby pojedynczej w czasie przeszłym)
negociaciones – negocjacje
negocio – interes, biznes
neo – neo-, nowy
nervioso – nerwowy
ni – ani

nie – nie
nieta – wnuczka
nietos – wnukowie
no – nie
noche – noc
nombre – imię, nazwa
normal – normalny
nos – nas
nosotros – my
noticia – wiadomość
novio – narzeczony, chłopak
nuestra – nasza
nuestro – nasz
nueva – nowa
nuevas – nowe (liczba mnoga)
nueve – dziewięć
nuevo – nowy
nuevos – nowi (liczba mnoga)
numerosas – liczne
nunca – nigdy
nutrirse – odżywiać się

Słowa hiszpańskie na literę O

objetos – przedmioty
obligado – zobowiązany
obra – dzieło, praca
obras – prace (liczba mnoga)
observado – obserwowany
observar – obserwować
observo – obserwuję (czasownik “observar” w pierwszej osobie liczby pojedynczej w czasie teraźniejszym)
obstante – jednakże, mimo to
obviamente – oczywiście
ocasión – okazja
ocasionar – powodować
ochenta – osiemdziesiąt
ocho – osiem
ocultas – ukryte (liczba mnoga)
ocupado – zajęty
ocupar – zajmować
ocurre – dzieje się, zdarza się (czasownik “ocurrir” w trzeciej osobie liczby pojedynczej w czasie teraźniejszym)
ocurrió – wydarzyło się (czasownik “ocurrir” w trzeciej osobie liczby pojedynczej w czasie przeszłym)
ocurrido – wydarzony, zdarzony
ocurrir – wydarzyć się, zdarzyć się
oficina – biuro
ofrecen – oferują (czasownik “ofrecer” w trzeciej osobie liczby mnogiej w czasie teraźniejszym)
oigo – słyszę (czasownik “oír” w pierwszej osobie liczby pojedynczej w czasie teraźniejszym)
ojo – oko
ojos – oczy
olá – fala (hiszpański zwrot używany na powitanie)
opinión – opinia
oportunidad – okazja, możliwość
oportunidades – okazje, możliwości (liczba mnoga)
oreja – ucho
origen – pochodzenie
originales – oryginalne
orquesta – orkiestra
os – was (forma zaimka osobowego w drugiej osobie liczby mnogiej)
oscuro – ciemny
oso – niedźwiedź
otra – inna, inny
otras – inne (liczba mnoga)
otro – inny
otros – inni (liczba mnoga)

Słowa hiszpańskie na literę P

padre – ojciec
padres – rodzice
pagar – płacić
pago – płatność
pagues – płacisz (czasownik “pagar” w drugiej osobie liczby pojedynczej w czasie teraźniejszym)
palabra – słowo
palabras – słowa
palacio – pałac
papelito – mały kawałek papieru
para – dla, aby, przez
Paraguay – Paragwaj (kraj w Ameryce Południowej)
paraguaya – paragwajska (forma żeńska)
paran – przestają, zatrzymują się (czasownik “parar” w trzeciej osobie liczby mnogiej w czasie teraźniejszym)
parece – wydaje się, zdaje się (czasownik “parecer” w trzeciej osobie liczby pojedynczej w czasie teraźniejszym)
pareció – wydało się, zdawało się (czasownik “parecer” w trzeciej osobie liczby pojedynczej w czasie przeszłym)
paredes – ściany (liczba mnoga)
pareja – para, partner
parte – część
partes – części (liczba mnoga)
pasa – przepuszczaj, przechodź (czasownik “pasar” w drugiej osobie liczby pojedynczej w czasie teraźniejszym)
pasaba – przechodził/przechodziła (czasownik “pasar” w trzeciej osobie liczby pojedynczej w czasie przeszłym)
pasaban – przechodzili/przechodziły (czasownik “pasar” w trzeciej osobie liczby mnogiej w czasie przeszłym)
pasado – przeszłość
pasan – przechodzą (czasownik “pasar” w trzeciej osobie liczby mnogiej w czasie teraźniejszym)
pasarle – przejść mu/jej (czasownik “pasar” z dopełniaczem “le”)
pasó – przeszło (czasownik “pasar” w trzeciej osobie liczby pojedynczej w czasie przeszłym)
patrón – wzór, szablon
patrimonio – dziedzictwo
pegado – przyklejony
pegan – przyklejają (czasownik “pegar” w trzeciej osobie liczby mnogiej w czasie teraźniejszym)
pego – przyklejam (czasownik “pegar” w pierwszej osobie liczby pojedynczej w czasie teraźniejszym)
pelado – łysy
pelo – włosy
pelota – piłka
pensé – myślałem/myślałam (czasownik “pensar” w pierwszej osobie liczby pojedynczej w czasie przeszłym)
pensando – myślący, rozmyślający (czasownik “pensar” w formie -ndo)
pensar – myśleć
pequeña – mała (forma żeńska)
perdí – straciłem/straciłam (czasownik “perder” w pierwszej osobie liczby pojedynczej w czasie przeszłym)
perder – tracić, gubić
perdidas – utracone (liczba mnoga, forma żeńska)
perdimos – straciliśmy (czasownik “perder” w pierwszej osobie liczby mnogiej w czasie przeszłym)
perezosa – leniwa (forma żeńska)
perfectamente – doskonale
perfecto – doskonały
permanecer – pozostawać
permitió – pozwolił/pozwoliła (czasownik “permitir” w trzeciej osobie liczby pojedynczej w czasie przeszłym)
pero – ale
persianas – rolety, żaluzje
persona – osoba
personaje – postać, bohater
personajes – postacie, bohaterowie (liczba mnoga)
personas – osoby (liczba mnoga)
pesar – ważyć
pese – pomimo
pesimista – pesymista (forma żeńska)
peso – waga
pesos – wagi (liczba mnoga)
pesquera – rybacka
petición – prośba, wniosek
picas – kłócisz się (czasownik “picar” w drugiej osobie liczby pojedynczej w czasie teraźniejszym)
pidiendo – proszący, pytający (czasownik “pedir” w formie -ndo)
pido – proszę (czasownik “pedir” w pierwszej osobie liczby pojedynczej w czasie teraźniejszym)
piedra – kamień
piedras – kamienie (liczba mnoga)
piezas – części (liczba mnoga)
pigmentos – pigmenty
pinturas – obrazy, malowidła
piscina – basen
piso – mieszkanie, podłoga
plantas – rośliny (liczba mnoga)
plato – talerz, danie
pobre – biedny
poca – mało
poco – mało, trochę
pocos – niewielu, niewiele
poder – móc
podríamos – moglibyśmy (czasownik “poder” w pierwszej osobie liczby mnogiej w czasie przyszłym)
podría – mógłbym/mogłabym (czasownik “poder” w pierwszej osobie liczby pojedynczej w czasie przyszłym)
pompas – bańki mydlane
poner – kłaść, położyć
ponerlas – położyć je (czasownik “poner” z dopełniaczem “las”)
popular – popularny
populares – popularne (liczba mnoga)
popularizada – spopularyzowana (forma żeńska)
por – przez, za, dla
porque – ponieważ
posible – możliwe, możliwy
postre – deser
práctica – praktyka
practican – praktykują (czasownik “practicar” w trzeciej osobie liczby mnogiej w czasie teraźniejszym)
practicar – praktykować
preferencias – preferencje
preferido – ulubiony (forma męska)
preguntaron – zapytali (czasownik “preguntar” w trzeciej osobie liczby mnogiej w czasie przeszłym)
preguntas – pytania (liczba mnoga)
pregunto – pytam (czasownik “preguntar” w pierwszej osobie liczby pojedynczej w czasie teraźniejszym)
prehistoria – prehistoria
premio – nagroda
prensa – prasa
prescindir – zrezygnować, odstąpić
presencia – obecność
presenta – prezentuje (czasownik “presentar” w trzeciej osobie liczby pojedynczej w czasie teraźniejszym)
presentado – przedstawiony (czasownik “presentar” w formie przeszłej)
presentan – prezentują (czasownik “presentar” w trzeciej osobie liczby mnogiej w czasie teraźniejszym)
preservación – ochrona, zachowanie
prestaba – pożyczał/pożyczała (czasownik “prestar” w trzeciej osobie liczby pojedynczej w czasie przeszłym)
prestarle – pożyczyć mu/jej (czasownik “prestar” z dopełniaczem “le”)
prima – kuzynka (forma żeńska)
primero – pierwszy
primer – pierwszy (forma męska)
primera – pierwsza (forma żeńska)
primeras – pierwsze (liczba mnoga, forma żeńska)
primos – kuzyni (liczba mnoga)
principios – zasady, początki (liczba mnoga)
prisas – pośpiechy (liczba mnoga)
problema – problem
problemas – problemy (liczba mnoga)
producir – produkować
profesional – zawodowy
programa – program
pronto – wkrótce, szybko
pronunció – wymówił/wymówiła (czasownik “pronunciar” w trzeciej osobie liczby pojedynczej w czasie przeszłym)
propiedad – własność
propio – własny
propios – własne (liczba mnoga)
proporcionan – dostarczają (czasownik “proporcionar” w trzeciej osobie liczby mnogiej w czasie teraźniejszym)
propuesto – zaproponowany
provincia – prowincja
proyectos – projekty
prueba – próba, test
pruebas – próby, testy (liczba mnoga)
pude – mogłem/mogłam (czasownik “poder” w pierwszej osobie liczby pojedynczej w czasie przeszłym)
pudieran – mogliby (czasownik “poder” w trzeciej osobie liczby mnogiej w czasie przeszłym)
pueblos – miasta, miejscowości (liczba mnoga)
puedan – mogą (czasownik “poder” w trzeciej osobie liczby mnogiej w czasie teraźniejszym)
puede – może (czasownik “poder” w trzeciej osobie liczby pojedynczej w czasie teraźniejszym)
pueden – mogą (czasownik “poder” w trzeciej osobie liczby mnogiej w czasie teraźniejszym)
puedo – mogę (czasownik “poder” w pierwszej osobie liczby pojedynczej w czasie teraźniejszym)
puerta – drzwi
puesto – miejsce, stanowisko, postawiony
punta – koniec, czubek, przylądek
punto – punkt, kropka, moment
puse – położyłem/położyłam (czasownik “poner” w pierwszej osobie liczby pojedynczej w czasie przeszłym)
puso – położył/położyła (czasownik “poner” w trzeciej osobie liczby pojedynczej w czasie przeszłym)

Słowa hiszpańskie na literę Q

que – co, który, że, żeby
quedé – zostałem/zostałam (czasownik “quedar” w pierwszej osobie liczby pojedynczej w czasie przeszłym)
quedaba – zostawał/zostawała (czasownik “quedar” w trzeciej osobie liczby pojedynczej w czasie przeszłym)
quedando – zostając, pozostając (czasownik “quedar” w formie -ndo)
quejado – skarżący się, narzekający (czasownik “quejarse” w formie przeszłej)
querer – chcieć, kochać
quienes – którzy, które (forma mnoga)
quita – zabiera, usuwa (czasownik “quitar” w trzeciej osobie liczby pojedynczej w czasie teraźniejszym)
quizá – być może, może być

Słowa hiszpańskie na literę R

ramo – gałąź, bukiet
raro – dziwny, rzadki
rato – chwila, czas
pérdida – strata
real – rzeczywisty, królewski
realidad – rzeczywistość
realizada – wykonana (czasownik “realizar” w formie przeszłej, forma żeńska)
realizan – wykonują (czasownik “realizar” w trzeciej osobie liczby mnogiej w czasie teraźniejszym)
rebajan – obniżają (czasownik “rebajar” w trzeciej osobie liczby mnogiej w czasie teraźniejszym)
recibí – odebrałem/odebrałam (czasownik “recibir” w pierwszej osobie liczby pojedynczej w czasie przeszłym)
recibirla – odebrać ją (czasownik “recibir” z dopełniaczem “la”)
recinto – teren, obszar, miejsce
recogiendo – zbierając (czasownik “recoger” w formie -ndo)
recordando – przypominając sobie (czasownik “recordar” w formie -ndo)
recordar – przypominać, pamiętać
recorren – przemierzają (czasownik “recorrer” w trzeciej osobie liczby mnogiej w czasie teraźniejszym)
recubrir – pokrywać, otaczać
recuerdo – wspomnienie, pamięć
recuerdos – wspomnienia, pamiątki (liczba mnoga)
recuperar – odzyskać, powrócić
recuperarlo – odzyskać to (czasownik “recuperar” z dopełniaczem “lo”)
red – sieć
reducción – redukcja, zmniejszenie
refleja – odzwierciedla (czasownik “reflejar” w trzeciej osobie liczby pojedynczej w czasie teraźniejszym)
reformas – reformy (liczba mnoga)
regaló – podarował/podarowała (czasownik “regalar” w trzeciej osobie liczby pojedynczej w czasie przeszłym)
regalos – prezenty, podarunki (liczba mnoga)
región – region
reglamentación – regulacja, przepisy
rehabilitar – rehabilitować
relativamente – względnie
remeros – wiosłownicy (liczba mnoga)
remo – wiosło, wioślarstwo
representación – reprezentacja, przedstawienie
residencia – rezydencja, miejsce zamieszkania
residenciales – rezydencjalne (liczba mnoga)
respectivos – odpowiednie, odpowiednich (forma mnoga)
respuesta – odpowiedź
restauradores – konserwatorzy, restauratorzy (liczba mnoga)
resulta – okazuje się (czasownik “resultar” w trzeciej osobie liczby pojedynczej w czasie teraźniejszym)
resultado – wynik, rezultat
resultando – wynikając (czasownik “resultar” w formie -ndo)
resumí – podsumowałem/podsumowałam (czasownik “resumir” w pierwszej osobie liczby pojedynczej w czasie przeszłym)
reto – wyzwanie
retomé – wznowiłem/wznowiłam (czasownik “retomar” w pierwszej osobie liczby pojedynczej w czasie przeszłym)
retos – wyzwania, zadania (liczba mnoga)
revela – ujawnia (czasownik “revelar” w trzeciej osobie liczby pojedynczej w czasie teraźniejszym)
revisar – sprawdzać, przeglądać
ricas – smaczne (forma żeńska, liczba mnoga)
rivalizaron – rywalizowali (czasownik “rivalizar” w trzeciej osobie liczby mnogiej w czasie przeszłym)
rítmico – rytmiczny
término – termin, wyraz
roca – skała
rojo – czerwony
rompiera – złamałbym/złamałabym (czasownik “romper” w pierwszej osobie liczby pojedynczej w czasie przeszłym)
rostro – twarz, oblicze
rotundo – zdecydowany, klarowny
rozarla – dotknąć ją (czasownik “rozar” z dopełniaczem “la”)
ruidosos – hałaśliwi (liczba mnoga)
rutina – rutyna, codzienne zajęcia

Słowa hiszpańskie na literę S

sabes – wiesz
salí – wyszedłem/wyszłam (czasownik “salir” w pierwszej osobie liczby pojedynczej w czasie przeszłym)
salir – wychodzić
saludarla – pozdrowić ją (czasownik “saludar” z dopełniaczem “la”)
salvaguardar – ochronić, zabezpieczyć
se – się, sobie
sean – są (czasownik “ser” w trzeciej osobie liczby mnogiej w czasie teraźniejszym)
secuencia – sekwencja, kolejność
segunda – druga
semanas – tygodnie (liczba mnoga)
semejantes – podobni, podobne (liczba mnoga)
sensación – uczucie, wrażenie
sentada – siedząca (forma żeńska)
sentado – siedzący (forma męska)
sentirse – czuć się
sepan – wiedzą (czasownik “saber” w trzeciej osobie liczby mnogiej w czasie teraźniejszym)
ser – być (czasownik “ser”)
serio – poważny, serio
servicios – usługi, służby (liczba mnoga)
servir – służyć
servirle – służyć jej/jemu (czasownik “servir” z dopełniaczem “le”)
ses – sesje, zajęcia (skrót od “sesiones”)
sevilla – Sewilla (miasto w Hiszpanii)
si – tak, jeśli
sido – były/była (czasownik “ser” w trzeciej osobie liczby pojedynczej w czasie przeszłym)
siempre – zawsze
siendo – będąc (czasownik “ser” w formie -ndo)
sierra – góry, pasmo górskie
siete – siedem
siglo – wiek
siglos – wieki (liczba mnoga)
significa – oznacza (czasownik “significar”)
significados – znaczenia, sensy (liczba mnoga)
significar – znaczyć
significativa – znacząca
signifique – oznacza (czasownik “significar” w trzeciej osobie liczby pojedynczej w czasie teraźniejszym)
sigue – nadal idzie (czasownik “seguir” w trzeciej osobie liczby pojedynczej w czasie teraźniejszym)
siguió – kontynuował/kontynuowała (czasownik “seguir” w trzeciej osobie liczby pojedynczej w czasie przeszłym)
siguiente – następny, kolejny
similares – podobne (liczba mnoga)
simp – prosty
simpatía – sympatia
simplemente – po prostu
simultáneo – jednoczesny
sin – bez
sino – ale (w kontekście przeczenia)
sintió – poczuł/poczuła (czasownik “sentir” w trzeciej osobie liczby pojedynczej w czasie przeszłym)
sintiera – poczułby/poczułaby (czasownik “sentir” w formie koniugacji warunkowej)
sistema – system
sitio – miejsce
situación – sytuacja
so – więc
sobre – na, o
sobremesa – czas po posiłku, rozmowa przy stole po jedzeniu
sobremesas – czasy po posiłkach, rozmowy przy stole po jedzeniu (liczba mnoga)
sobreponerse – przezwyciężyć
sociales – społeczne (liczba mnoga)
sociedad – społeczeństwo, firma
sola – sama (forma żeńska)
solamente – tylko, jedynie
solemne – uroczysty
solo – sam, tylko
solos – sami (liczba mnoga)
son – są (czasownik “ser” w trzeciej osobie liczby mnogiej w czasie teraźniejszym)
soportar – znosić, tolerować
sorprendió – zaskoczył/zaskoczyła (czasownik “sorprender” w trzeciej osobie liczby pojedynczej w czasie przeszłym)
sorprendido – zaskoczony
sospechosa – podejrzana (forma żeńska)

Słowa hiszpańskie na literę T

tal – taki, taka, tyle
también – także, również
tan – tak, taki, tyle
tangible – namacalny, zauważalny
tanta – tyle (forma żeńska)
tanto – tyle, taki (forma męska)
tapas – przekąski
tarde – późno, wieczór
tardes – wieczory
tarea – zadanie
techo – sufit, dach
techos – sufity, dachy (liczba mnoga)
tecnología – technologia
teléfono – telefon
televisión – telewizja
temperatura – temperatura
temporada – sezon
ten – ten, ta, to
tendencia – tendencja, trend
tendré – będę miał/miała (czasownik “tener” w pierwszej osobie liczby pojedynczej w czasie przyszłym)
tener – mieć
tengo – mam (czasownik “tener” w pierwszej osobie liczby pojedynczej w czasie teraźniejszym)
tercer – trzeci (forma przed rzeczownikami męskimi w liczbie pojedynczej)
tercero – trzeci (forma przed rzeczownikami męskimi w liczbie pojedynczej)
terminó – skończył/skończyła (czasownik “terminar” w trzeciej osobie liczby pojedynczej w czasie przeszłym)
terminará – skończy (czasownik “terminar” w trzeciej osobie liczby pojedynczej w czasie przyszłym)
terraza – taras
texto – tekst
textos – teksty (liczba mnoga)
típicamente – typowo
típico – typowy
tiempo – czas, pogoda
tiene – ma (czasownik “tener” w trzeciej osobie liczby pojedynczej w czasie teraźniejszym)
tienen – mają (czasownik “tener” w trzeciej osobie liczby mnogiej w czasie teraźniejszym)
tierra – ziemia
tipo – rodzaj, typ
tipos – rodzaje, typy (liczba mnoga)
tirados – wyrzuceni (liczba mnoga)
tocando – dotykając (czasownik “tocar” w formie -ndo)
tocó – dotknął/dotknęła (czasownik “tocar” w trzeciej osobie liczby pojedynczej w czasie przeszłym)
todos – wszyscy, wszystkie (liczba mnoga)
tomó – wziął/wzięła (czasownik “tomar” w trzeciej osobie liczby pojedynczej w czasie przeszłym)
tono – ton
torna – zmienia się, przekształca (czasownik “tornar” w trzeciej osobie liczby pojedynczej w czasie teraźniejszym)
trabajaba – pracował/pracowała (czasownik “trabajar” w trzeciej osobie liczby pojedynczej w czasie przeszłym)
trabajaban – pracowali/pracowały (czasownik “trabajar” w trzeciej osobie liczby mnogiej w czasie przeszłym)
trabajando – pracujący (czasownik “trabajar” w formie -ndo)
trabajo – praca
tración – trakcja, naciąg
tradición – tradycja
traineras – łodzie wyścigowe
tranquila – spokojna (forma żeńska)
tranquilamente – spokojnie
transformarla – przekształcić ją (czasownik “transformar” z dopełniaczem “la”)
tras – za, po
trata – chodzi o to (czasownik “tratar” w trzeciej osobie liczby pojedynczej w czasie teraźniejszym)
tratar – traktować, próbować
trato – traktowanie, umowa
trece – trzynaście
tres – trzy
tripulación – załoga
tristeza – smutek
tronco – pień, torso
troncos – pnie, torsa (liczba mnoga)
tu – twój, twoja, twoje
tubería – rura, przewód
títulos – tytuły (liczba mnoga)
turismo – turystyka
turbante – turban
turbulencias – turbulencje
turistas – turyści (liczba mnoga)
tuvo – miał/miała (czasownik “tener” w trzeciej osobie liczby pojedynczej w czasie przeszłym)

Słowa hiszpańskie na literę U

un – jeden
una – jedna
unas – niektóre (liczba mnoga od “una”)
universal – uniwersalny
uno – jeden
unos – niektórzy (liczba mnoga od “uno”)
us – nas (skrót od “nosotros”, forma zwrotu odnosząca się do “my”)
usar – używać
uso – użycie
usos – zastosowania
usted – pan/pani (formalny zwrot do osoby “ty”)
ustedes – państwo (formalny zwrot do grupy “wy”)
utiliza – używa (czasownik “utilizar” w formie trzeciej osoby liczby pojedynczej)
utilizaban – używali (czasownik “utilizar” w formie trzeciej osoby liczby mnogiej)
utilizando – używając

Słowa hiszpańskie na literę V

va – idzie (czasownik “ir” w formie trzeciej osoby liczby pojedynczej)
vaciar – opróżnić
vamos – idziemy (czasownik “ir” w formie pierwszej osoby liczby mnogiej)
van – idą (czasownik “ir” w formie trzeciej osoby liczby mnogiej)
variantes – warianty
varios – różni
vasca – baskijska (odnoszące się do Basków)
vasco – baskijski (odnoszący się do Basków)
vascos – Baskowie
vaso – szklanka
vaya – niech idzie (czasownik “ir” w formie trzeciej osoby liczby pojedynczej)
veces – razy
vegetal – roślina
veinte – dwadzieścia
vender – sprzedać
vendida – sprzedana
vendido – sprzedany
venimos – przychodzimy (czasownik “venir” w formie pierwszej osoby liczby mnogiej)
venta – sprzedaż
veo – widzę (czasownik “ver” w formie pierwszej osoby liczby pojedynczej)
ver – widzieć
verano – lato
verdad – prawda
verme – zobaczyć mnie
vertedero – składowisko odpadów
vestida – ubrana
vez – raz
victoria – zwycięstwo
vida – życie
vieron – zobaczyli (czasownik “ver” w formie trzeciej osoby liczby mnogiej)
viles – nikczemni
vio – zobaczył (czasownik “ver” w formie trzeciej osoby liczby pojedynczej)
viol – przemoc
violinista – skrzypek
visitamos – odwiedzamy (czasownik “visitar” w formie pierwszej osoby liczby mnogiej)
visitando – odwiedzający (czasownik “visitar” w formie działającej formy imiesłowu)
visitas – wizyty
vista – widok
vistas – widoki
visto – widziany (czasownik “ver” w formie czasu przeszłego)
viven – żyją (czasownik “vivir” w formie trzeciej osoby liczby mnogiej)
vivienda – mieszkanie
viviendas – mieszkania
vivir – żyć
vivo – żywy
volar – latać
volver – wracać
volviendo – wracający (czasownik “volver” w formie działającej formy imiesłowu)
voy – idę (czasownik “ir” w formie pierwszej osoby liczby pojedynczej)
voz – głos
vuelen – niech latają (czasownik “volar” w formie trzeciej osoby liczby mnogiej)
vuelta – obrót
vuelto – wrócony (czasownik “volver” w formie przeszłej)
vuelve – wraca (czasownik “volver” w formie trzeciej osoby liczby pojedynczej)

Słownictwo maturalne z hiszpańskiego 2023

Dużo tych słówek, prawda? Da się wszystkiego jednak nauczyć i nie jest to takie straszne, jak to się może wydawać!

Jeśli jednak potrzebujesz szukasz całego kursu przygotowującego do matury rozszerzonej z języka hiszpańskiego to sprawdź moje kursy online, za pomocą których przygotujesz się do matury na 100%.

Kursy maturalne przygotowujące do matury z podstawowej i rozszerzonej z hiszpańskiego

Wspomniałam coś o tym, że stworzyłam kursy przygotowujące do matury z języka angielskiego, niemieckiego i hiszpańskiego. Te kursy napisane zostały na podstawie moich doświadczeń z maturą, więc oprócz samych słówek, potrzebnych zwrotów i gramatyki znajdziesz tam również mnóstwo tricków, które ułatwią Ci maturę.

Miłej nauki!

Kurs hiszpańskiego z Keitah!

Chcesz nauczyć się języka obcego od podstaw lub wzbogacić to, co już potrafisz, by lepiej się porozumiewać?

Jeśli twoja odpowiedź brzmi tak, z chęcią pomogę Ci przejść zarówno przez słownictwo, jak i gramatykę, by język nie był już dla ciebie obcy oraz by żadna rozmowa nie była stresująca.

Możesz się ze mną uczyć języka hiszpańskiego na zajęciach indywidualnych lub grupowych! Zajęcia są dostosowane pod Ciebie i Twoje zainteresowania oraz sposób nauki. W taki sposób możesz uczyć się ze mną:

Atmosfera na zajęciach

Zajęcia prowadzę w w przyjaznej i często zabawnej atmosferze. Ze mną nie tylko można pożartować na wiele tematów, ale też pozachwycać się utworami muzycznymi, wymienić się propozycjami filmów do obejrzenia oraz podyskutować na temat tego, jak przyswoić trudniejsze słówka, by stały przed tobą otworem i już nigdy nie sprawiały trudności.

Jak wyglądają zajęcia?

Na zajęciach skupiamy się na najważniejszych zwrotach i słówkach, dzięki czemu bardzo szybko możesz opanować język i przekroczyć bariery w mówieniu. Podczas zajęć na bieżąco zapisuję wymowę zdań oraz wyrazów i rozbrajam je na części pierwsze razem z uczniem, by stało się ono dla niego jasne i czytelne.

Więc jak, zdecydujesz się na naukę hiszpańskiego z Keitah? 🙂

Picture of Keitah

Keitah

Nazywam się Kasia Flamma i prowadzę szkołę językową, w której nauczam angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i koreańskiego. Języki obce oraz efektywne metody nauki są moją pasją, którą chcę dzielić się z innymi!

Czy chcesz nauczyć się języka obcego?

Sprawdź całą ofertę kursów indywidualnych oraz samodzielnych.

Zapisz się do newslettera!

Poznaj najlepsze triki na naukę języków obcych i recenzje materiałów do nauki!

Cześć! Miło mi, że jesteś na mojej stronie! Znajdziesz tutaj inspirację do nauki języków obcych oraz motywację do radzenia sobie z codziennością. Prowadzę kanał na YouTube, gdzie staram się robić to samo – inspirować, motywować i dawać dobre rady na temat nauki języków obcych.

E-mail: ja@keitah.pl